Projekt Unijny Bońkowscy

INFORMACJA O PROJEKCIE.

Beneficjent BOŃKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA SPK


realizuje projekt pn.


„Wdrożenie Nowych i Udoskonalonych Usług poprzez adaptację i modernizację obiektu w Sadach oraz zakup środków trwałych i oprogramowania, szansą na wzrost konkurencyjności spółki BOŃKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA”


w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.


Cele i planowane efekty projektu:  poszerzenie oferty firmy o nowe i ulepszone usługi poprzez adaptację i modernizację serwisu samochodowego, zakup maszyn, urządzeń i programowania, celem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.


 


 Wartość projektu : 3 579 300,00 PLN


Wkład Funduszy Europejskich : 999 585,00 PLN


 


Projekt realizowany w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od


Dominika Bońkowska. 


 


 


Aktualności.